Belgeler

Belgeler

Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
Kalite El Kitabı Yeni 24.04.2023 .pdf
Eğitim Planı 14.03.2023 .xls
Amaç - Hedef Planı 14.03.2023 .xlsx
Kurum İçi Değerlendirme Raporu 14.03.2023 .pdf
Uygunsuzluk Takip Formu 14.03.2023 .xls
Tasarım Geliştirme İzleme 14.03.2023 .xlsx
Süreç Gözden Geçirme Raporu 14.03.2023 .docx
İyileştirici Düzeltici Faaliyet Formu 14.03.2023 .doc
İdari Personel Memnuniyet Anketi 14.03.2023 .docx
Güncel Döküman Listesi 14.03.2023 .xlsx
Eğitim Katılım Formu 14.03.2023 .xlsx
Eğitim Analizi 14.03.2023 .XLSX
Döküman Dağıtım Toplama Formu 14.03.2023 .xlsx
Dış Kaynaklı Güncel Döküman Listesi 14.03.2023 .xlsx
Değişiklik Tablosu 14.03.2023 .xlsx
Eğitim Değerlendirme Formu 14.03.2023 .xls
Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü 14.03.2023 .pdf
Dökümante Edilmiş Bilgilerin Yönetimi Prosedürü 14.03.2023 .pdf
Değişiklik Yönetimi Talimatı 14.03.2023 .pdf
Uygun Olmayan Ürün ve Hizmet Prosedürü 14.03.2023 .pdf
Süreç Dökümanı (İletişim) 14.03.2023 .pdf
Risk ve Fırsatların Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Prosedürü 14.03.2023 .pdf
Planlama Organizasyon Koordinasyon 14.03.2023 .pdf
Kuruluşun Bağlamı ve İlgili Tarafların Belirlenmesi Prosedürü 14.03.2023 .pdf
Kalite Yönetimi Kapsamı 14.03.2023 .pdf
Kalite Politikamız 14.03.2023 .pdf
İzleme Ölçme Analiz İyileştirme 14.03.2023
İç ve Dış Bağlam 14.03.2023 .pdf
Güçlü ve Zayıf Yönler Fırsatlar ve Tehditlerin Analizi 14.03.2023 .pdf
Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi Prosedürü 14.03.2023 .pdf