Genel Bilgi

 

GENEL BİLGİ

          Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığımız ülkemizin ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri en verimli şekilde değerlendirip, ülkemize hizmet edecek bireylere eğitim verecek olan üniversitemizin her türlü teknik hizmetini karşılamayı görev edinmiştir. Bu doğrultuda üniversitemiz yapılaşmasında çağımızın en modern tekniklerini, yürürlükte olan yasa ve yönetmelikler çerçevesinde uygulamak kararlılığındadır.

 

          Öğrencilerimizin eğitim ve öğrenimlerini daha iyi şartlarda sürdürebilmeleri için gerekli olan hizmet, eğitim ve sosyal binaları ve mevcut binaların bakım ve onarımlarını çağdaş, modern teknolojiye uygun olarak sürdürmek; genel yapılaşmada ilimiz Iğdır'ın sosyal ve kültürel yapısını gösteren, yerel mimari tarzına uygun olarak planlı, kaliteli, estetik ve işlev açısından simgesel etkisi olan yapıları hizmete sunmak öncelikli hedefimizdir.